Ja jūs iegādājāties neatbilstošas kvalitātes kosmētikas, parfimērijas vai higiēnas preces, jums ir tiesības atgriezt šādus produktus. Šādos gadījumos produkts ar defektu tiks nomainīts bez maksas.

Kvalitatīvu kosmētiku, smaržas un higiēnas preces nevar atgriezt.

Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir bojāts produkts, mēs apņemamies šo produktu aizstāt ar jaunu par mūsu pašu līdzekļiem. Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • • Bojātajam produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā, kāds tas bija pirkuma saņemšanas brīdī;
  • • Precēm jābūt pircēju nebojātām;
  • • Preces jāatgriež 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas.

Preču atgriešanu regulē Lietuvas Republikas Civilkodekss. 17. augusts Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojums Nr. 258 "Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakarus", 2001. 29. jūnijs Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojums Nr. 217 "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu"