WWW.BURKALIFA.EU įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

KOKYBIŠKOS PREKĖS GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo arba atsiėmimo dienos grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista.

 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, neatpakuota ir neišbandyta;

grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

prekės turi būti grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos.

turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) el.pašto adresas: info@burkalifa.eu arba atvykti į Burkalifa biurą adresu S.Stanevičiaus 42, Vilnius, biuro darbo valandomis.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 58 punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Pinigai už grąžintas Prekes pervedami mokėjimo pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Į vartotojui grąžinamą pinigų sumą įtraukiamos ir vartotojo apmokėtos prekės pristatymo išlaidos.  Pasinaudojus kokybiškos prekės grąžinimo teise, išlaidas už prekių grąžinimą apmoka pats pirkėjas.

NEKOKYBIŠKOS PREKĖS GRĄŽINIMAS

Tuo atveju, kai  nusipirkote netinkamos kokybės kosmetikos, parfumerijos ar higienos prekę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums. Netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Kilus ginčui ir vartotojui manant, kad UAB BURKALIFA pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia vartotojas privalo kreiptis raštu, el.pašto adresu info@burkalifa.eu , nurodydamas konkretų reikalavimą.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Pardavėjas (paslaugų teikėjas), gavęs vartotojo pretenziją, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi dienos (jei netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies):

pateikti išsamų ir motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, dėl pretenzijoje keliamų reikalavimų;

nurodyti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą  spręsti vartojimo ginčus;

atsakymą vartotojui pateikti elektroniniu laišku ar kitoje patvarioje laikmenoje;

pretenziją išnagrinėti neatlygintinai.

UAB BURKALIFA nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr),Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo