Jeśli kupiłeś produkt kosmetyczny, perfumeryjny lub higieniczny o niewłaściwej jakości, masz prawo do zwrotu nam takiego produktu. W takim przypadku wadliwy produkt jest wymieniany bezpłatnie.

Wysokiej jakości kosmetyki, perfumy i artykuły higieniczne nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy powód zwrotu jest produkt złej jakości, zobowiązujemy się na własny koszt wymienić produkt złej jakości na produkt o odpowiedniej jakości. Przy zwrocie towaru muszą być spełnione następujące warunki:

  • zwracany produkt musi być w oryginalnym, schludnym opakowaniu, gdy zwracany jest produkt kosmetyczny lub perfumeryjny;
  • towar musi być nieuszkodzony przez Kupującego;
  • zwracany towar musi być w tej samej konfiguracji, w jakiej otrzymał Kupujący;
  • towar należy zwrócić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jego otrzymania.

Zwrot towaru reguluje Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr. 258, daty 17 sierpnia „O zatwierdzaniu zasad sprzedaży towarów i świadczenia usług w przypadku zawierania umów za pomocą środków komunikacji”, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr. 217, daty 2001 roku 29 czerwca „O zatwierdzeniu zasad zwrotu i wymiany rzeczy”.